QR Code Nederland - Disclaimer, Privacy en Voorwaarden verklaring

Uitgever :
0D0A
K.v.K : 17281304
Adres : Sint Nicasiusstraat 15, 5591 EW Heeze
Tel : +31 (0)6 246 75 585
http://www.odoa.eu

Intellectuele Eigendom :
Deze Internet omgeving is het exclusieve eigendom van de 0D0A maatschappij. De volledige inhoud, de architectuur en de modus operandi zijn beschermd door wetten inzake intellectuele eigendomsrechten. Elk volledig of gedeeltelijk onderdeel van deze site mag niet gekopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant. Kopiëren is verboden en vormt een inbreuk strafbaar door artikelen L. 335-2 van het Wetboek van Intellectueel Eigendom. De 2D streepjescodes toegewezen aan elke partij zijn onder vrije licenties verleend. Gebruik van de gratis Datamatrix en QR code generators en decoders op deze site zijn voor niet commerciële toepassingen bestemd. 0D0A behoud de recht om alle gratis aangemaakte 2D streepjescodes te gebruiken voor onderzoek, analyse en eventueel te gebruiken als voorbeeld in andere openbare 0D0A artikelen en publicaties.

Gebruiksvoorwaarden :
U gaat ermee akkoord om geen activiteit te ondernemen die belemmerend of verstorend zijn voor de diensten: hosten van persoonlijke informatie, vCards+ inhoud en de email alert dienst. De gratis online QR code generators die via deze website aangeboden worden zijn voor u om met QR codes te testen en te experimenteren en zijn niet bestemd voor commercieel gebruik. 0D0A neemt geen enkel risico en geeft nimmer enige garantie voor de door u gemaakte QR codes via deze gratis online diensten.

Privacy Commitment :
0D0A neemt geen verantwoordelijkheid voor de URL adressen vermeld via de inhoud van deze dienst, deze zijn voor de verantwoording van de eigenaar van deze informatie. Wanneer gegevens op de site van qr.odoa.eu van een persoonlijke aard zijn is het sterk Veilig Internetten   aanbevolen de voorschriften van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te volgen. 0D0A is gemeld bij de College bescherming persoonsgegevens (CBP) en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De opgenomen informatie is uitsluitend voorbehouden voor gebruik door de betrokken diensten en kan niet worden medegedeeld aan derde partijen. De persoonlijke informatie is onderworpen aan een dienst die toezicht houdt op wijzigingen van informatie en verstuurd naar personen die de code gescanned hebben en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven deze informatie te willen ontvangen. Een eigenaar van een 2D streepjescode gekoppeld aan een vCard+ dienst kan altijd zelf toegang tot en rectificaties op de informatie uitoefenen of contact hierover opnemen met . U kunt zich ook, om legitieme redenen, hiertegen verzetten tegen de verwerking en dat melden via .